درباره تعاون سیستم

alt

تعاون سیستم با همکاری و تفاهم شرکت DNAComm و شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و امور اداری آرمان شهر مدیا، از سال گذشته شروع به کار کرده است و طراحی سیستم های مدیریت هوشمند تعاونی ها را در دستور کار خود قرارداده است.
تعاون سیستم با بهره گیری از گروهی از متخصصین با سابقه و عالی رتبه ی حوزه ی تعاون و متخصصین در حوزه ی IT و طراحی سامانه های مدیریت هوشمند سازمانی، به تحلیل نیازهای هیات مدیره و اعضا و سهام داران تعاونی ها با موضوعات مختلف ، فعالیت پرداخته است.
ثمره ی این همکاری تا به امروز، تولید سامانه ی مدیریت هوشمند تعاونی های مسکن و سامانه ی مدیریت هوشمند تعاونی های اعتبار است. عرضه ی سامانه ی تعاونی های مسکن به متقاضیان آغاز شده است. عرضه ی سامانه ی تعاونی های اعتبار نیز به زودی و در فرصت مقتضی آغاز خواهد شد.