دریافت تعاون سیستم

مساله این است: ورود به مدیریت هوشمند یا ماندن در مدیریت سنتی؟!

مدیر گرامی!

می توانید درخواست خود را برای نصب و راه اندازی سیستم مدیریت هوشمند تعاونی ها (شامل پنل مدیریت، داشبورد گزارش ها، اپلکیشن اختصاصی) در این قسمت ثبت کنید تا کمتر از 24 ساعت کارشناسان ما از " شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی اداری و امورعمومی آرمان شهر مدیا " با شما تماس بگیرند و شما را از چگونگی عقد قرارداد و نحوه ی تحویل سیستم مدیریت هوشمند مطلع سازند.

مدیر گرامی درخواست شما ثبت گردید.
از دفتر فروش تعاون سیستم با شما تماس می گیریم.